İZMİR TÜM BEL-SEN 1 NO’LU ŞUBE KADIN KOMİSYONU FAALİYETLERİ

Her insanın eşit ve özgür doğduğu, herkesin insan haklarına ve temel özgürlüklerine hiçbir ayrım gözetilmeksizin fırsat eşitliği çerçevesinde sahip olduğu ve cinsiyete dayalı ayrımcılığın kabul edilemezliği ilkelerinden hareketle,

İzmir TÜM BEL SEN 1 No’lu Şube üyesi bir grup kadın, Eylül 2013 tarihinden itibaren bir araya gelerek sendikada uzun zamandır gerçekleştirilmeyen kadın çalışmalarına nereden ve hangi yöntemlerle başlamamız gerektiği üzerine konuştuk. Mevcut durumumuzu, işyerlerindeki kadın üyeler ve kadın çalışanların durumunu, sendikayla ilişkilerini nasıl geliştirebileceğimizi tartıştık. Farklı birimlerdeki, sorunları ve konumları farklı kadınları bir araya getirebilmenin, onları birbirlerinin sorunlarından haber edebilmenin yolları üzerine kafa yorduk.

İlk olarak toplantıları ve gündemimizi internet üzerinden de takip edebilmek için tüm bel sen kadın komisyonu mail grubunu kurduk. Genel merkezin kadın çalışanlara yönelik düzenlendiği anketlerin işyerlerindeki üye ve üye olmayan kadın arkadaşlarımıza uygulanması ve dağıtımı konusunda iş bölümü yaptık. Anketlerin uygulanmasında sadece sendikamız üyesi kadın arkadaşlarımız için değil, aynı zamanda örgütsüz kadınları da sendikamıza kazandıracak, sendikamızı kadınların örgütlü gücüyle değiştirecek bir çalışma yürütmeyi amaçladık.

Sendikamızda 25 Kasım ve 8 Mart'la sınırlı kalmayan bir kadın çalışması yürütmek için öncelikle sendikaya gelemeyen, sendikayla ilişkisi zayıflamış ya da kesilmiş arkadaşları işyerlerinde ziyaret etmeye karar verdik. Sırasıyla Eşrefpaşa Belediye Hastanesi, İBB, Yenişehir İtfaiye, ve ESHOT’taki kadın arkadaşların çalışma ve fiziki koşullarındaki eksiklerin, iş yerlerindeki mevcut uygulamaların, ihtiyaç ve sorunlarının tespiti ile taleplerin belirlenmesine yönelik iş yeri ziyaretlerini gerçekleştirdik.

Ziyaretler esnasında sendikamıza üye ve üye olmayan kadın arkadaşların dile getirdikleri sorunlar ve talepleri sendika yönetimine ve ilgililere iletilmek üzere raporladık. Bu ziyaretlerde öne çıkan talepleri şöyle sıralayabiliriz:

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi’ndeki en önemli talep kreş açılması idi.

İtfaiye’de,

* Çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebi ön plandaydı.

Tuvalet temizliği temizlik görevlisi olmadığı için postada görevli ya merkezde büroda görevlisi olarak çalışan kadın arkadaşlar tarafından yapıldığı, daha önceki senelerde hizmetli kadrosu varken, bu işler hizmetli tarafından yerine getirilmekte iken tuvalet temizliği işinin asli görevlerine ek olarak kadın arkadaşlar tarafından yapılmasını istenmesine yönetmeliğin dayanak gösterildiği ifade edildi.

Karargah personeli kadın ve erkek arkadaşların giyinme / soyunma odası ve giysi dolabı bulunmamaktadır. Bu arkadaşlar, posta personeli kadın arkadaşların soyunma odasının ya da arşivi kullanarak bu ihtiyaçlarını gidermek zorunda kaldıkları iletildi.

* Binada çalışan engelli arkadaşın özel durumuna gözetilerek, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve mümkünse daha önce idare tarafından reddedilen görev yeri değişikliği talebini dile getirildi. Ayrıca hizmet binasında engelli asansörü bulunmadığı ifade edildi.

* Toplu sözleşme şartlarında 8 Martta kadın çalışanlar için 1 günlük izninin yer alması talep edildi.

* İş yerinde kadınlara yönelik mobbingin sıkça yaşanan bir durum olması sebebiyle bu konuyla ilgili bilgilendirme eğitimi talep edildi.

* İtfaiyede çalışma alanı ve koşulları açısından travmatik olaylarla karşılaşmaya ve travma almaya açık bir ortamda çalışıldığı, dolayısıyla tüm çalışanların avukat, psikolog gibi uzmanların desteğine olan ihtiyaçları dile getirildi.

ESHOT Genel Müdürlüğünde ise,

* Öğle saatlerini geçirebilecekleri herhangi bir sosyal alan talepleri hemen hemen her konuştuğumuz kadın ve erkek çalışanın ortak talebiydi. Örneğin yürüyüş yapabilecekleri bile bir yer olmaması dolayısıyla yürüyüş yolu bu anlamda en büyük talepleri oldu.

* Güvenlik sorunu: Atölye sahası içerisinde yürüyüş yolu aynı zamanda güvenlik amacıyla da acilen gerekli olduğu dile getirildi. Bundan 6-7 yıl önce saha içerisinde yürürken bir kadın çalışanın otobüsün altında kalarak can verdiğini çok üzülerek öğrendik. O olaydan sonra atölye sahasına çalışanların girmesi ve yürümesi yasaklandığı dile getirildi.

* Tuvalet Sorunu: Atölye sahasında ve atölye binalarında kadın tuvaletinin bulunmadığı dile getirildi.

Komisyonumuzca ayrıca 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında,

* İzmir KESK Kadın Platformu toplantılarına dönüşümlü katılım sağlandı,

* KESK Kadın Platformunun 25 Kasım 2013 eylem ve etkinliklerine kapsamında 20 Kasım Çarşamba 2013 tarihinde KESK’li tutsak kadınlara kart yollama eylemi ile KESK kadın platformu meşaleli yürüyüşe katılım sağlandı,

* 18 Kasım’da başlayan “şiddete karşı diren kadın” kokart ve afişlerle ile sendikamızın ve KESK’in kadın dergilerinin dağıtıldı.

* 25 Kasımda İzmir Kadın Platformunun çağrısı ile yapılan alan eylemlerine katılım sağlandı.

*Tüm Bel- Sen kadın komisyonunun İzmir Kadın Platformu toplantılarında rotasyonla temsil edilmesine karar verildi.

Biz İzmir Tüm Bel Sen 1 No’lu Şube kadın komisyonu olarak;

Yaşamın her alanında yaşanmakta olan eşitsizliğin, ayrımcılığın, erkek ve devlet şiddetinin, savaşın, töre ve namus cinayetlerinin yanı sıra, çalışma yaşamında karşımıza çıkan her türlü cinsiyet ayrımcılığına, cinsel tacize ve mobbinge; erkek egemen sendikal anlayışlara karşı mücadelemize, bundan sonraki dönemlerde de devam edeceğimizi ifade ediyoruz.

İzmir Tüm Bel-Sen 1 No’lu Şube Kadın Komisyonu